NEW: SE | Razem 8.945.400 zdjęcie

Kraje byłego ZSRR + 2972

+ 60
+ 2291
+ 269
+ 68
+ 36

Azja + 10

Ameryka Północna