Razem 9.196.154 zdjęcie

Kraje byłego ZSRR + 4005

+ 39
+ 3158
+ 389
+ 132
+ 52

Azja + 29

+ 25

Ameryka Północna