Razem 8.800.711 zdjęcie

Kraje byłego ZSRR + 2836

+ 56
+ 2281
+ 218
+ 47
+ 15

Azja + 4

Ameryka Północna